2014-15 / Freud en Breuer, Studies over hysterie (1895)

Tomas Geyskens

Sinds enkele jaren lezen we het volledige werk van Freud vanaf het begin. We zijn nu in de Studies over hysterie (1895) aanbeland. Vorig jaar lazen we de gevalstudies. In september 2014 beginnen we met het theoretische hoofdstuk van Breuer. We lezen zin per zin tijdens het seminarie, en ontdekken zo hoe Freud en Breuer stap voor stap de psychoanalyse uitvinden en wat hun ideeën uit 1895 nog te bieden hebben voor de hedendaagse theorie en praktijk.

Deelnemers: Pieter Borghijs, Jan Cambien, Ilse Deurinck, Tomas Geyskens, Sophie Guiot, Barbara Haverhals, Yannick Houben, Leo Ruelens, Jan Van Camp, Helen Van Dorpe.

Wie wil meelezen, is welkom.

Contact opnemen met tomas.geyskens@gmail.com

Waar: Arenbergkasteel, Heverlee

Wanneer: Elke eerste en laatste donderdag van de maand, van 21u00 tot 22u30.