2015-2016 / Ferenczi – Primaire literatuur

Lange tijd werd het werk van Sándor Ferenczi (1873-1933) louter in de marge en vooral ‘onrecht-streeks’ bestudeerd, namelijk via de echo’s van zijn inzichten in het werk van onder andere de Balints, Winnicott en Fonagy. De laatste jaren is er echter sprake van een heuse Ferenczi-revival, getuige daarvan de golf aan publicaties (onder meer bij Karnac) over Ferenczi en de Hongaarse School. Naast de briefwisselingen met Groddeck, met Freud en met Jones, komt daarbij ook Ferenczi’s verzamelde werk opnieuw centraal te staan.

Tijdens dit seminarie willen we terugkeren naar de beschikbare primaire literatuur. We lezen samen een selectie van teksten van Ferenczi en gaan op zoek naar zijn basisintuïties. Welke zijn de centrale theoretische en therapeutische concepten bij Ferenczi? Hoe werken deze ideeën door in het werk van de andere leden van de Hongaarse School (onder andere bij Hermann, Hollós en Roheim)? En: wat was de impact van de ‘Hongaarse connectie’ op de klassieke freudo-lacaniaanse psychoanalytische theorie en praxis?

We startten vorig jaar (2014-2015) met een tekst die Ferenczi schreef naar aanleiding van zijn lectuur (en vertaling) van Freuds Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit (1905), met name ‘Thalassa’ (1924). Dit jaar (2015-2016) plannen we Ferenczi’s laatste, invloedrijke tekst ‘Spraakverwarring tussen de volwassenen en het kind’ (1933 [1932]) te lezen – evenals ‘Notities en fragmenten (over trauma)’ (1934 [1920 en 1930-1932]) en te grasduinen in het postuum uitgegeven Journal clinique (1985 [1932]).

Tekst: S. Ferenczi (1933 [1932]), ‘Sprachverwirrung zwischen den Erwachsenen und dem Kind: Die Sprache der Zärtlichkeit und der Leidenschaft’, Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, 19, 5-15; ‘Confusion de langue entre les adultes et l’enfant: Le langage de la tendresse et de la passion’. In: Psychanalyse IV. Oeuvres complètes (1927-1933). Paris: Payot, 1982, pp. 125-135; ‘Confusion of Tongues between Adults and the Child’. In: Final Contributions to the Problems & Methods of Psycho-Analysis. London: Hogarth, pp. 156-167.

De teksten worden elektronisch ter beschikking gesteld aan de deelnemers.

Deelnemers: Ilse Deurinck, Jens De Vleminck, André Haemers, Yannick Houben, Wouter Keirse, Danny Lambeens, Joost Pollet, Hilde Van Pelt en Pieter Vercaeren.

Nieuwe deelnemers zijn welkom!

Plaats: Martelarenlaan 71/1, 3010 Kessel-Lo

Frequentie: elke derde donderdag van de maand, 21u-22u30. Eerste samenkomst: donderdag 17 september 2015.

Geïnteresseerden die wensen aan te sluiten, nemen contact op met:

ilse.deurinck@skynet.be, jdevleminck@gmail.com,

wouter.keirse@telenet.be en pietervercaeren@hotmail.com