2016-2017 / Ferenczi – Primaire literatuur

Ilse Deurinck, Jens De Vleminck, Wouter Keirse en Pieter Vercaeren

Lange tijd werd het werk van Sándor Ferenczi (1873-1933) louter in de marge en vooral ‘onrechtstreeks’ bestudeerd, namelijk via de echo’s van zijn inzichten in het werk van onder andere de Balints, Winnicott en Fonagy. De laatste jaren is er echter sprake van een heuse Ferenczi-revival, getuige daarvan de golf aan publicaties (onder meer bij Karnac) over Ferenczi en de Hongaarse School. Naast de briefwisselingen met Groddeck, met Freud en met Jones, komt daarbij ook Ferenczi’s verzamelde werk opnieuw centraal te staan.

Tijdens dit seminarie willen we terugkeren naar de beschikbare primaire literatuur. We lezen samen een selectie van teksten van Ferenczi en gaan op zoek naar zijn basisintuïties. Welke zijn de centrale theoretische en therapeutische concepten bij Ferenczi? Hoe werken deze ideeën door in het werk van de andere leden van de Hongaarse School (onder andere bij Hermann, Hollós en Roheim)? En: wat was de impact van de ‘Hongaarse connectie’ op de klassieke freudo-lacaniaanse psychoanalytische theorie en praxis?

We startten in 2014-2015 met een tekst die Ferenczi schreef naar aanleiding van zijn lectuur (en vertaling) van Freuds Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit (1905), met name ‘Thalassa’ (1924). Vorig werkjaar (2015-2016) lazen we Ferenczi’s laatste, invloedrijke tekst ‘Spraakverwarring tussen de volwassenen en het kind’ (1933 [1932]), evenals ‘Kinderanalyse in de analyse van volwassenen’ (1931) en ‘Notities en fragmenten over trauma’ (1934 [1920 en 1930-1932]). Tijdens het nieuwe werkjaar (2016-2017) starten we met ‘Het onwelkome kind en zijn doodsdrift’ (1929) om vervolgens terug te keren naar Ferenczi’s allereerste teksten, waaronder het invloedrijke ‘Introjectie en overdracht’ (1909).

Tekst: Ferenczi, S. (1929), ‘The unwelcome child and his death instinct’. In: S. Ferenczi (1955), Final contributions to the problems and methods of psycho-analysis. London: Hogarth Press, pp. 102-107; Ferenczi, S. (1909), ‘Introjection and transference’. In: S. Ferenczi (1952), First contributions to psycho-analysis. London: Hogarth, pp. 35-93.

De teksten worden elektronisch ter beschikking gesteld aan de deelnemers.

Deelnemers: Mariska Christianen, Ilse Deurinck, Jens De Vleminck, Yannick Houben, Wouter Keirse, Danny Lambeens, Joost Pollet, Wim Vanmechelen, Hilde Van Pelt en Pieter Vercaeren.

Nieuwe deelnemers zijn welkom.

Plaats: Martelarenlaan 71/1, 3010 Kessel-Lo

Frequentie: elke derde donderdag van de maand, 21u-22u30.

Eerste samenkomst: donderdag 15 september 2016; andere data: 20 oktober, 17 november, 15 december, 19 januari 2017, 16 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei en 15 juni.

Contact: ilse.deurinck@skynet.be, jdevleminck@gmail.com, wouter.keirse@telenet.be en pietervercaeren@hotmail.com