2016-2017 / Psychoanalyse en systeem

 PSYCHOANALYSE EN SYSTEEM (tweetalig) Danny Lambeens & Martine Vermeylen

Opzet van dit seminarie betreft in hoofdzaak het verkennen van het raakvlak tussen psychoanalyse en systeemtheorie. Of welke specifieke bijdrage kan psychoanalyse leveren aan het werken met groepen/gezinnen en koppels? Hoe kunnen we relationeel of vanuit de interactie denken zonder afbreuk te doen aan de eigenheid van de psychoanalyse en welke auteurs kunnen in dit veld iets betekenen?

Inzet van het seminarie is zeker het opzoeken van of het cirkelen rond de spanning tussen een, door een subject eerder individueel uitgesponnen psychische realiteit die, te extreem gedacht, vanuit autonomie de eigen psychische realiteit construeert en inkleurt en het idee van een wederzijdse beïnvloedende interactie die, vanuit een onbewuste realiteit, mee vorm krijgt en de individuele psychische realiteit transformeert. Het voorbije werkjaar lazen we als introductie het boek van W.R. Bion, Experiences in groups and other papers, Tavistock Publiciations Limited,1961. Verder een selectie uit het boek Families in Transformation: A Psychoanalytic Approach, Ed. A. M. Nicolo, P. Benghozi, D. Lucarelli, Karnac Books Ltd, 2014.

In het werkjaar 2016-2017 willen we verder ingaan op een selectie uit het werk van de Italiaanse psychoanalyticus Antonino Ferro, die in zijn interpersoonlijke theorie vertrekt van de veldtheorie van Madeleine en Willy Baranger. The analytic situation as a dynamic field, Int.J.Psychoanalysis, 2008, 89, pp. 795-826. A. Ferro, The Bi-Personal Field: Experiences in Child Analysis, Routledge, 1999.

Verder is het opzet om een selectie te lezen uit het werk van Maurice Berger, Entretiens familiaux et champ transitionel, PUF, 1995.
Het seminarie is in principe tweetalig of deelnemers kunnen in hun eigen taal spreken en lezen.

Waar: Het vindt plaats in het UPC te Kortenberg,
Wanneer: op maandag van 11u15 tot 12u45, om de drie weken te beginnen vanaf 05 september.
Deelnemers: Benjamin Mas, Kristel Bleyen, Mariska Christianen, Benedict Lowyck, Martine Vermeylen en Danny Lambeens. Het seminarie staat open voor nieuwe deelnemers. Contactpersonen: Martine Vermeylen, martinevermeylen@gmail.com voor de Franstaligen
en Danny Lambeens, danny.lambeens@telenet.be voor de Nederlandstaligen.