2017-2018 De Seminaries van Lacan (tweetalig seminarie)

Fons Van Coillie

We gaan verder met onze lectuur van Lacans elfde seminarie, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse.

Deelnemers: (in 2016-2017) Anne-Françoise Dahin, Jens Anthoons, Jan Dossche, Dominique Klopfert, Lieve Leys, Fons Van Coillie, Martine Stassin, Hughes Hamoir, Liza Antonneau. Er is plaats voor een nieuwe deelnemer.

Om deel te nemen is een goede passieve kennis van het Frans noodzakelijk.

Data: Om de 3 weken op dinsdag van 12.30 tot 14.00 uur. Eerste bijeenkomst: 26 september 2017.

Plaats: Service d’aide aux victimes, Waterloose steenweg 281, 1060 Brussel.

Contact: Fons Van Coillie, fonsvancoillie@gmail.com