2017-2018: Freuds “Geschriften over psychoanalytische techniek”: Theorie en praktijk

Jens De Vleminck & Wouter Keirse

Vertrekkend van concrete vragen en problemen binnen onze klinische praktijk willen we Freuds zogenaamde ‘geschriften over techniek’ herlezen. We willen deze teksten kritisch bevragen en confronteren met de psychoanalyse anno 2017-18.

Bijna 100 jaar geleden nam de internationale institutionalisering van de psychoanalyse, zoals die eerder met de oprichting van de IPA (1910) was ingezet, een veelbelovende start met de oprichting van opleidingsinstituten in onder meer Berlijn, Wenen en Boedapest. Terzelfdertijd verschenen ook de eerste cursussen en handboeken die al dan niet uitmondden in de clichébeelden van de freudiaanse orthodoxie inzake techniek en praxis. Freud zelf zou nooit een handboek over psychoanalytische techniek schrijven. Vanaf de beginjaren van de psychoanalyse wijdde hij echter wel een uiteenlopende reeks teksten aan dit thema.

Tijdens dit seminarie willen we bovenvermelde teksten systematisch, lijn per lijn, (her)lezen en confronteren met onze eigen ervaringen met de psychoanalyse als hedendaagse techniek en praxis. Afhankelijk van de interesse bij de deelnemers kunnen we Freuds teksten ook verder confronteren met onder meer de receptie ervan in Lacans eerste seminarie (1953-54), Les écrits techniques de Freud.

We gaan van start met de lectuur van: ‘De psychoanalytische methode van Freud’ (1904a [1903]), Werken 3, Amsterdam, Boom, pp. 319-326; ‘Over psychotherapie’ (1905a [1904]), Werken 3, pp. 327-339. De teksten wordt desgewenst elektronisch ter beschikking gesteld.

Deelnemers: op te starten groep; nieuwe deelnemers zijn welkom.

Plaats: Martelarenlaan 71/1, 3010 Kessel-Lo

Wanneer: elke derde donderdag van de maand, 21u-22u30; data: 21/9, 19/10, 16/11, 21/12, 18/1, 15/2, 15/3, 19/4, 17/5 en 21/6.

Geïnteresseerden die wensen aan te sluiten, nemen contact op met: jdevleminck@gmail.com en/of wouter.keirse@telenet.be

%d bloggers liken dit: