2017-2018 Psychoanalyse en Systeem

Danny Lambeens & Martine Vermeylen

Opzet van het seminarie is het verkennen van het raakvlak tussen psychoanalyse en systeemtheorie. In interactie met de eigen praktijk lezen we teksten die belichten hoe men binnen de psychoanalyse nadenkt over interactie en groepsprocessen.

In het komende jaar gaan we verder met het lezen van fragmenten uit het werk van Maurice Berger – Entretiens familiaux et champ transitionel (PUF, 1995). Maurice Berger, psychiater – psychoanalyticus, was verantwoordelijk voor een psychiatrische setting voor kinderen en adolescenten in het CHU te Saint-Étienne en doceerde aan de universiteit van Lyon. Ter informatie, zijn boek, Entretiens …, vertrekt vanuit volgende krijtlijnen:

« Construisant un cadre « sur mesure », adapté aux capacités de symbolisation des différents membres de la famille, les entretiens familiaux assurent un travail de liaison des affects et des pensées chez les membres de celle-ci. Ils rendent possible un démêlage et une différenciation des problématiques de l’enfant et de ses parents ainsi que de sa fratrie et ses grands-parents.

Parfois suffisants, toujours nécessaires, les entretiens familiaux ne sont pas exclusifs d’une psychothérapie individuelle de l’enfant qu’ils doivent précéder et préparer. Faure de quoi l’interruption prématurée de la psychothérapie ou son enlisement viennent souvent sanctionner l’illusion d’un fonctionnement psychique de l’enfant prématurément autonome. »

Wanneer: op maandag van 10u45 tot 12u15, om de drie weken te beginnen vanaf 18 september 2017.

Waar: UPC KU Leuven – Campus Kortenberg,

Deelnemers: Kristel Bleyen, Ilse Deurinck, Christine Devos, Danny Lambeens, Martine Lambrechts, Benedict Lowyck, Benjamin Mas, Martine Vermeylen. Het seminarie staat open voor nieuwe deelnemers.

Contact: Martine Vermeylen, martinevermeylen@gmail.com voor de Franstaligen

en Danny Lambeens, danny.lambeens@telenet.be voor de Nederlandstaligen.