15.12.2017 / Philippe Van Haute & Herman Westerink: Hysterie, seksualiteit en heteronormativiteit: de Drie Verhandelingen herlezen

15.12.2017 / Philippe Van Haute & Herman Westerink: Hysterie, seksualiteit en heteronormativiteit: de Drie Verhandelingen herlezen

De “Drie verhandelingen” zijn naast de “Droomduiding” de meest belangrijke tekst uit Freuds vroegere werk. Nochtans is de eerste versie ervan uit 1905 tot voor kort haast volledig aan de aandacht van het Freud onderzoek ontsnapt. We lezen de laatste editie uit 1924 en houden niet echt rekening met de toevoegingen van na 1905. Op deze manier ontstaat een totaal vertekend (en conservatief) beeld van het freudiaanse denken. De eerste editie van deze canonieke tekst geeft ons niet alleen uitzicht op een niet-oedipale psychoanalyse, de inzichten die er in geformuleerd worden sluiten ook op verrassende wijze aan bij hedendaagse stromingen zoals de queer-theorie. We zullen deze problematiek kort aan de orde proberen te stellen en te verduidelijken.

Vrijdagavond lezing Om 20u30 in “Au repos des Chasseurs”, Charle-Albertlaan 11 – Watermaal-Bosvoorde

Accreditering gevraagd – BtK voor niet leden: 15 euro.

%d bloggers liken dit: