Didier Robin –Het impact van het in acht nemen van de overdracht in institutionele- en netwerk praktijk

This post is also available in: Français (Frans)

Didier Robin – L’impact de la prise en compte du transfert dans les pratiques institutionnelles et de réseau [Het impact van het in acht nemen van de overdracht in institutionele- en netwerk praktijk

Momenteel bestaat deze tekst enkel in het Frans. Zie Franse versie: https://bsp-ebp.be/2018/03/31/didier-robin-limpact-de-la-prise-en-compte-du-transfert-dans-les-pratiques-institutionnelles-et-de-reseau/

(Lezingen op het Jubileumcongres van de Belgische School voor Psychoanalyse – mei 2015).