2018-2019: Freuds ‘Geschriften over psychoanalytische Techniek’: Theorie en praktijk

Vertrekkend van concrete vragen en problemen binnen onze klinische praktijk herlezen wij Freuds ‘geschriften over techniek’. We willen deze teksten kritisch bevragen en confronteren met de psychoanalyse anno 2018-19.

Bijna 100 jaar geleden nam de internationale institutionalisering van de psychoanalyse, zoals die eerder met de oprichting van de IPA (1910) was ingezet, een veelbelovende start met de oprichting van opleidingsinstituten in onder meer Berlijn, Wenen en Boedapest. Terzelfdertijd verschenen ook de eerste cursussen en handboeken die al dan niet uitmondden in de clichébeelden van de freudiaanse orthodoxie inzake techniek en praxis. Freud zelf zou nooit een handboek over psychoanalytische techniek schrijven. Vanaf de beginjaren van de psychoanalyse wijdde hij echter wel een uiteenlopende reeks teksten aan dit thema.

Tijdens dit seminarie (her)lezen we bovenvermelde teksten systematisch, lijn per lijn. We confronteren hen met onze eigen ervaringen met de psychoanalyse als hedendaagse techniek en praxis.

Tijdens het werkjaar 2017-2018 lazen we: ‘De psychoanalytische methode van Freud’ (1904a [1903]); ‘Over psychotherapie’ (1905a [1904]); ‘De toekomstkansen van de psychoanalytische therapie’ (1910d); ‘Over ‘wilde’ psychoanalyse’ (1910k); ‘Het hanteren van de droomduiding in de psychoanalyse’ (1911e); ‘Dynamiek van de overdracht’ (1912b); ‘Adviezen voor de arts bij de psychoanalytische behandeling’ (1912e).

In 2018-2019 starten we met: ‘Verdere adviezen over de psychoanalytische techniek (I): over het inleiden van de behandeling’ (1913c), Werken 6, pp. 184-205. De teksten worden elektronisch ter beschikking gesteld.

Deelnemers:Jens De Vleminck; Yannick Houben; Wouter Keirse; Ann Michiels; Joost Pollet; Elyn Smets; Wim Vanmechelen; Hilde Van Pelt; Erling Van Roy.

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

Plaats:Martelarenlaan 71/1, 3010 Kessel-Lo

Wanneer:elke derde donderdag van de maand, 21u-22u30; data:20/9, 18/10, 15/11, 20/12, 17/1, 21/2, 21/3, 25/4 (!), 16/5 en 20/6.

Geïnteresseerden die wensen aan te sluiten, nemen contact op met: jdevleminck@gmail.comen/of wouter.keirse@telenet.be