2018-2019: Dr. Marc Hebbrecht, Levens- en doodsnarcisme: Beschouwingen bij de visie van Green

2018-2019: Dr. Marc Hebbrecht, Levens- en doodsnarcisme: Beschouwingen bij de visie van Green

In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de bijdrage van André Green over narcistische problematiek. Als basis wordt verwezen naar zijn boek Narcissisme de Vie en Narcissisme de Mort(1983), een bundeling van artikelen die hij over een verloop van 15 jaar heeft geschreven vanaf het begin van de jaren zestig, en zijn artikel over positief en negatief narcisme uit de Psychoanalytic Quarterly(2002). Er wordt ingegaan op de mythologische grondslag van het begrip. Vervolgens wordt het onderscheid tussen positief en negatief narcisme verduidelijkt. Tenslotte wordt samengevat op welke manier de visie van Green ons inspireert bij de behandeling van pathologisch narcisme.

Marc Hebbrechtis psychiater, psychotherapeut en psychoanalyticus. Hij is opleider bij de Belgische Vereniging voor Psychoanalyseen verbonden aan de postgraduate specialisatie in de psychoanalytische therapie van de KU Leuven. Hij is huidig hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Psychoanalyse.

Vrijdagavond-lezing op 25 januari

20:30

in Repos des Chasseurs, Charle-Albertlaan 11, 1170 Watermael-Bosvoorde

Accreditering gevraagd

BK: Niet-leden: 15 €; Studenten en werkzoekenden: 5 €