2018-2019: Prof. dr. Mattias Desmet, Wat betekent het beroepsgeheim voor de psychoanalyse?

2018-2019: Prof. dr. Mattias Desmet, Wat betekent het beroepsgeheim voor de psychoanalyse?

Deze lezing over het thema van het beroepsgeheim van de analyticus zal losjes wisselen tussen een pragmatisch, een theoretisch en een ethisch perspectief. We zullen stilstaan bij de concrete, pragmatische consequenties van het handhaven en doorbreken van het beroepsgeheim; we zullen ons afvragen hoe we de subjectieve effecten van het hanteren van het beroepsgeheim theoretisch kunnen begrijpen; we zullen verbijzonderen hoe het al dan niet respecteren van het beroepsgeheim zich verhoudt tot de overkoepelende ethische positionering van de psychoanalyticus. Bij dit alles zullen we ons de vraag stellen op welke manier recente maatschappelijke evoluties en veranderingen op het niveau van de wetgeving een impact kunnen hebben op het hanteren van het beroepsgeheim.

Mattias Desmet is psycholoog en is als docent verbonden aan de Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie (UGent).

Vrijdagavond-lezing op 23 november

20:30

in Repos des Chasseurs, Charle-Albert-laan 11, 1170 Watermael-Bosvoorde

Accreditering gevraagd

BK: Niet leden: 15 €; Studenten en werkzoekenden: 5 €