Dieter De Grave, Het therapeutische belang van de diagnose -The Therapeutic Valence of Diagnosis

Het therapeutisch belang van de diagnose – Vier posities in de overdracht: paranoia, erotomanie, melancholie, megalomanie

We moeten ons als psychoanalytisch therapeuten de vraag stellen wat de meerwaarde is van onze specifieke manier van diagnosestelling voor de praktijk. Meer dan 110 jaren na datum stellen we ons in een eerste beweging de vraag of de analytische aanpak daadwerkelijk verschil maakt in het therapeutisch proces. We spitsen ons toe op twee assen: levensdrift en doodsdrift langs de ene kant, ik-libido en object-libido aan de andere kant. Onze lezing ontvouwt zich bijgevolg in drie tijden. De theorie brengt ons een synthese van Freuds verzuchtingen binnen de metapsychologie van 1911 (met een korte uitstap naar de negentiende eeuw en de pre analytische geschriften) tot 1938. Als conclusie en collimator stellen we een eenvoudig kader voor dat de voornaamste inzichten samenbrengt.

Naar de praktijk bieden we in een tweede beweging de therapeutische meerwaarde van dit kader in de dagdagelijkse praktijk. Hierbij gaan we de uitdaging aan van de termen paranoia, erotomanie, melancholie en megalomanie. We bespreken hoe deze indeling een meerwaarde betekent, zowel in het ontvangen van het discours als in de hantering van dit voorgenoemd discours in de psychoanalytische act en de interpretatie.

Afsluitend gaan we in een derde beweging de confrontatie aan met de huidige hantering van de psychose. Hierbij zullen Lacans ideeën omtrent het tekort, suppletie en het sinthoom ons van dienst zijn om in deze hersteldagen de specifieke manier van het psychoanalytische beluisteren en tussenkomen tot hun recht te laten komen. Hierbij staat de centrale ethische en deontologische plaats van de analyticus als garant centraal, hij die hoort, ontvangt, bevraagt en tussenkomt. Een uitnodiging tot discussie over de essentie van de psychoanalytische benadering als theoretisch, praktisch en ethisch discours.

The Therapeutic Valence of Diagnosis – Four Positions in the Transference: Erotomania, Paranoia, Melancholia, Megalomania

The Therapeutic Valence of Diagnosis final cut

The Therapeutic Valence of Diagnosis Schemata