2019-2020: De Seminaries van Lacan

Fons Van Coillie

We eindigen onze lectuur van Lacans XIde seminarie, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Daarna beginnen we met Seminarie XVII.

Tweetalig seminarie.

Deelnemers: Er is geen plaats meer voor nieuwe deelnemers.

Data:Om de 3 weken op dinsdag van12.30 14.00. Eerste bijeenkomst 17.09.2019.

Plaats/ Lieu : Service d’aide aux victimes, 78 Bvd Louis Schmidt, Etterbeek.

Contact : Fons Van Coillie, fonsvancoillie@gmail.com