2019-2020: Freuds ‘Geschriften over psychoanalytische Techniek’. Theorie en praktijk

Jens De Vleminck & Wouter Keirse

Vertrekkend van concrete vragen en problemen binnen onze klinische praktijk herlezen wij Freuds ‘geschriften over techniek’. We willen deze teksten kritisch bevragen en confronteren met de psychoanalyse anno 2018-19.

Bijna 100 jaar geleden nam de internationale institutionalisering van de psychoanalyse, zoals die eerder met de oprichting van de IPA (1910) was ingezet, een veelbelovende start met de oprichting van opleidingsinstituten in onder meer Berlijn, Wenen en Boedapest. Terzelfdertijd verschenen ook de eerste cursussen en handboeken die al dan niet uitmondden in de clichébeelden van de freudiaanse orthodoxie inzake techniek en praxis. Freud zelf zou nooit een handboek over psychoanalytische techniek schrijven. Vanaf de beginjaren van de psychoanalyse wijdde hij echter wel een uiteenlopende reeks teksten aan dit thema.

Tijdens dit seminarie (her)lezen we bovenvermelde teksten systematisch, lijn per lijn. We confronteren hen met onze eigen ervaringen met de psychoanalyse als hedendaagse techniek en praxis.

Tijdens het werkjaar 2017-2018 lazen we: ‘De psychoanalytische methode van Freud’ (1904a [1903]); ‘Over psychotherapie’ (1905a [1904]); ‘De toekomstkansen van de psychoanalytische therapie’ (1910d); ‘Over ‘wilde’ psychoanalyse’ (1910k); ‘Het hanteren van de droomduiding in de psychoanalyse’ (1911e); ‘Dynamiek van de overdracht’ (1912b); ‘Adviezen voor de arts bij de psychoanalytische behandeling’ (1912e).

Tijdens het werkjaar 2018-2019 lazen we: ‘Verdere adviezen over de psychoanalytische techniek (I): over het inleiden van de behandeling’ (1913c); Over de fausse reconnaissance (‘déjà raconté’) tijdens de psychoanalytische arbeid (1914a); ‘Verdere adviezen onver de psychoanalytische techniek (II): Herinneren, herhalen, doorwerken’ (1914g).

In 2019-2020 starten we met: ‘Verdere adviezen over de psychoanalytische techniek (III): Opmerkingen over de overdrachtsliefde’ (1915a), Werken 6, pp. 434-447. De teksten worden elektronisch ter beschikking gesteld.

Deelnemers:Catherine Brassine; Ilse Deurinck; Jens De Vleminck; Wouter Keirse; Ann Michiels; Melanie Munt; Joost Pollet; Elyn Smets; Hilde Smets; Ann Swinnen; Wim Vanmechelen; Hilde Van Pelt; Erling Van Roy.

De groep is voltallig.

Plaats:Martelarenlaan 71/1, 3010 Kessel-Lo

Wanneer:elke derde donderdag van de maand, 21u-22u30; data:19/9/2019, 17/10, 21/11, 19/12, 16/1, 20/2, 19/3, 23/4 (!), 28/5 (!) en 18/6.

 

%d bloggers liken dit: