2019-2020: Gleichschwebende Aufmerksamkeit

Ilse Deurinck

In dit seminarie over psychoanalytische praktijkvoering onderzoeken we de psychoanalyticus aan het werk, en hoe dit het psychoanalytisch doorwerken van de analysand mogelijk maakt. Om te beginnen richten we onze focus op de luisterende activiteit van de analyticus binnen het analytisch kader in samenspel met het vrij associëren van de analysand 

We vertrekken dus bij de gelijkzwevende aandacht.

Beïnvloed door Ferenczi schrijft Freud over deze grondhouding binnen de psychoanalytische praktijk voor het eerst in zijn artikel Adviezen uit 1912.Ter harte genomen door sommigen (Th. Reik), maar nog meer verguisd door velen wegens veel te moeilijk, of een verdacht excuus voor eigenlijk helemaal niets doen (O. Fenichel), kwam deze activiteit misschien wat in de vergetelheid. Hoe het ook zei, vanuit de dagelijkse praktijk blijft de vraag naar hoe analytische arbeid kan plaatsvinden zich toch steeds opnieuw opdringen,

Meer recente psychoanalytische literatuur slaat een brug tussen de psychoanalytische grondhouding van gelijkzevende aandacht en de aandacht zoals reeds eeuwen geoefend tijdens volgehouden meditatieve praktijk of getraind tijdens de actueel sterk gehypte praktijk van Mindfulness. “Meditation aims at something other than conflict resolution or emotional reparation: it offers not only the key for us to engage directly with life itself but also the method of developing the mental faculties so that the kind of working-throughthat Freud envisioned could actually occur” (Epstein, 1995).

 Gedurende een drie-tal sessies maken we tijd voor de lectuur van M. Epstein, Thoughts without the Thinker, Part III Therapy: Remembering, Repeating, and Working Through, uitgegeven bij Basic books, 1995. Via het vermogen tot gleichschwebende Aufmerksamkeitduiken we als vanzelf in onderzoek van andere voor de psychoanalytische praxis kostbare mentale mogelijkheden zoals no memory no desire, containing, reverie, negative capability(Bion, Ogden, Ferro, Keats) en durven we wellicht verdere exploratie aan van deze beloftevolle ritselende raadselachtigheden, En: hoe worden we daarbij (niet) (meteen) verleid tot Interpretatie en Constructies?

 We lezen de Engelse tekst. Verder is, naast voldoende psychoanalytische praktijkervaring, voor een levendige lectuur slechts een beetje vertrouwdheid met een meditatieve praktijk voldoende want “the meditative experience does not have to be oceanic, it turns out, to reveal how much at sea we really are” (Epstein, 1995).

 Het seminarie kan een voorbereidend werk zijn voor een atelier tijdens een komende studiedag of conferentie over dit thema.

 Deelnemers: Nieuw seminarie, open voor geïnteresseerden.

Plaats: Praktijk Spastraat 13, 1000 Brussel

Tijd: Woensdagavond, vanaf 20u30

Contact: ilse.deurinck@skynet.be; +32 (0)485 85 24 96