2019-2020: Seminarie van de titulaire Leden

(Tweetalig seminarie)

Fons Van Coillie

Na de twee bijeenkomsten vorig jaar van het Seminarie van de Jurywillen we dit jaar de reflectie en het debat over de werking van de jury en van de kartels verderzetten. Uit de vorige zittingen is duidelijk gebleken hoe noodzakelijk zo’n seminarie is, en ook hoe vruchtbaar het kan zijn.

We kiezen voor de naam Seminarie van de titulaire leden omdat het een seminarie is dat alle titulaire leden aangaat en waarop ze dan ook allen met aandrang uitgenodigd worden. Dit seminarie is het enige moment waarop de titulaire leden bijeenkomen als analytici, werkend rond een analytisch thema. Het is een moment waarop wij ervaren wat ons bindt: ons engagement voor de psychoanalyse, en meer in het bijzonder onze bekommernis voor de transmissie.

Als uitgangspunt voor onze reflecties nemen we een tekst van P. Aulagnier uit 1969: Sur les critères de formation et leur application dans une société psychanalytique.

Data: dinsdag 19 november en dinsdag 28 april.

Plaats: Op-Weule

 

%d bloggers liken dit: