2019-2020: Seminarie Bion

Ludi Van Bouwel & Bea Docx

Het boek ‘Reading Bion’ van Rudi Vermote 2018 bij Routledge wordt sinds oktober 2018 gelezen in het Bionseminarie. Hoofdstuk 1 tot 7 hoofdstuk, waarin Bions eerste visie en werkwijze beschreven worden,  kwamen uitvoerig aan bod.  Vanaf ‘Attention and Interpretation’, de plaats van de cesuur in Bions denken,  zien we echter een andere Bion aan het werk.  Hieraan werd vooral tijdens de laatste sessies van het vorig werkjaar veel aandacht besteed. Vanaf september 2019 zetten we onze zoektocht verder waarbij het boek van Rudi Vermote een leidraad is. De lectuur wordt telkens getoetst aan praktijkervaringen uit de eigen kliniek.

Het seminarie richt zich tot diegenen die reeds een zekere vertrouwdheid hebben met het werk van Bion. Het seminarie is open voor nieuwe geïnteresseerden. Het lezen van de eerste 7 hoofdstukken van Reading Bion wordt sterk aanbevolen om te kunnen aansluiten.

Werkwijze: via een beurtrol stelt elk seminarielid een deel van de tekst voor, dit gekoppeld aan eigen klinische ervaring.

Deelnemers: in 2018 en 2019 namen volgende mensen deel: Jan Dossche, Bea Docx, Hilde Van Pelt, Sophie Coussée, Cathérine Brassine, Tine Vanfleteren, Yannick Houben, Ludi Van Bouwel

Plaats: psychotherapiepraktijk Duende, Statiestraat, 8 te 2547 Lint

Data: elke eerste en derde woensdag van de maand. Eerste bijeenkomst wordt gepland op 18 september 2019 om 20u

Contactpersoon: Ludi Van Bouwel    ludi.vanbouwel@skynet.be