2019-2020: Basisseminarie Lacan

Fons Van Coillie

Dit seminarie wil een inleiding bieden op het werk van Lacan. Het richt zich bijgevolg op participanten (en buitenstaanders) die nog weinig of geen kennis hebben van Lacans theorie. De concrete werkwijze zal besproken worden met de deelnemers. Waarschijnlijk zullen we beginnen met een inleidend werk, bijvoorbeeld Tegen de aanpassingvan Phillippe Van Haute. De band tussen theorie en kliniek zal een rode draad zijn in onze benadering.

Plaats: Het seminarie zal om de 14 dagen plaatsvinden in Leuven.

Wanneer: Dag en uur nog af te spreken met de deelnemers.

Het seminarie is gratis voor participanten en leden van de School. Anderen betalen 100 € per jaar.

%d bloggers liken dit: