2019-2020: Gilles Deleuze

Paul Moyaert

Na enkele boeiende inleidende avonden over het werk van Gilles Deleuze gegeven door Paul Moyaert in mei-juni vorig jaar, stelt Paul voor om samen L’Anti-Oedipe te lezen.

Deelnemers: Paul Moyaert, Ingrid Demuynck, Jaak Leroy, Jacques Deryckere, Jan Van Camp, Barbara Haverals, Fons Van Coillie, Anne Verougstraete en Magda Plomteux.

Het seminarie is nu volzet.

Plaats: Parkstraat 221 te Leuven

Wanneer: maandagavond van 20.30 tot 22.30 uur om de twee weken. We starten opnieuw op maandag 21 oktober.

Contact: geïnteresseerden die wensen aan te sluiten nemen contact op met magdaplomteux@hotmail.com