2019-2020 / Het Reële

Jan Van Camp, René Devisch & Ludi Van Bouwel

Dit seminarie wordt sinds meer dan vijftien jaar gevoed door de confrontatie tussen psychoanalyse en culturele antropologie. Uiteraard betreft deze confrontatie niet het ‘narcisme van de kleine verschillen’ binnen onze School, maar wordt een poging ondernomen om in relatie te treden met de meer radicale ‘alteriteit’ die uitgaat van ‘onbegrijpelijke’ culturen, de psychose en de artistiekeGestaltungvan het onvoorstelbare en het onzegbare. De reflectie hierover wordt gestimuleerd door het uitnodigen van veldonderzoekers en kunstenaars. Het komende werkjaar zal nog volop aandacht worden besteed aan de hekserij en aan de articulatie van een ‘universele’ psychoanalytische antropologie met de idiosyncratische wijze waarop diverse culturen vorm geven aan de menselijke existentie. Gesloten seminarie.

Data: elke tweede woensdag van de maand. We starten opnieuw op 23 oktober 2019.

Plaats: ten huize van René Devisch, Mercatorpad 2/501, te Leuven.