2019-2020: Open seminarie H. Maldiney

Open séminaire H. Maldiney, Jaak Leroy

Tijdens 4 avonden geeft Marc Ledoux een uiteenzetting over het denken en het werk van de filosoof Henry Maldiney. Per avond wordt aan de hand van teksten een thema besproken: Inleiding in zijn denken van Maldiney, de kunst, de poëzie en de psychopathologie.

Het aantal deelnemers (10) is beperkt.

Wanneer: 20 November, 18 December, 12 Februari en 11 Maart  20-22 uur.

Plaats: Koning Albertlaan 154, Korbeek-Lo.

Contact: Wie hieraan deel wenst te nemen (leden en niet-leden van de BSP) en meer informatie wil, stuurt svp een mail naar Jaak Le Roy: jaakleroy@yahoo.com.

 

%d bloggers liken dit: