2020-2021: Séminaire des membres titulaires

This post is also available in: Nederlands (Néerlandais)

Séminaire bi-communautaire

Fons Van Coillie

Na de twee bijeenkomsten vorig jaar van het Seminarie van de Jury willen we dit jaar de reflectie en het debat over de werking van de jury en van de kartels verderzetten. Uit de vorige zittingen is duidelijk gebleken hoe noodzakelijk zo’n seminarie is, en ook hoe vruchtbaar het kan zijn.

Après les deux rencontres du Séminaire autour du Jury, l’an dernier, nous souhaitons poursuivre la réflexion et le débat sur le fonctionnement du jury et des cartels. Lors des séances précédentes, il s’est avéré combien un tel séminaire est nécessaire et combien il peut se révéler fructueux.

We kiezen voor de naam Seminarie van de titulaire leden omdat het een seminarie is dat alle titulaire leden aangaat en waarop ze dan ook allen met aandrang uitgenodigd worden. Dit seminarie is het enige moment waarop de titulaire leden bijeenkomen als analytici, werkend rond een analytisch thema. Het is een moment waarop wij ervaren wat ons bindt: ons engagement voor de psychoanalyse, en meer in het bijzonder onze bekommernis voor de transmissie van de psychoanalytische theorie en praktijk.

Nous choisissons de le dénommer dorénavant Séminaire des membres titulaires parce qu’il concerne effectivement tous le membres titulaires et nous les y invitons donc tous avec insistance. Ce séminaire est l’unique moment où les membres titulaires se rassemblent en tant que psychanalystes, pour travailler une thématique analytique. C’est un moment où nous expérimentons ce qui nous lie : notre engagement pour la psychanalyse, et plus particulièrement pour la transmission de la théorie et de la pratique psychanalytique.

Data / Date: dinsdag / mardi 13.10.20 ; en dinsdag / mardi 30.03.21.

Plaats / Lieu: Op-Weule om /à 20:30.