05.03.2021: Pascal Nottet, Autisme et société

05.03.2021: Pascal Nottet, Autisme et société

This post is also available in: Français (Frans)

Vrijdagavondlezing

Autisme en maatschappij: technisch begrip of transitionele rede?

Door de inhoudstafel van Hegels Fenomenologie van de Geest (1807) als referentie te nemen, is het zaak om – filosofisch en psychoanalytisch – in twijfel te trekken wat zich vandaag aandient qua ‘gedachten’ over autisme, en meer bepaald wat van de orde van het transferentiële en het transitionele is in het werk dat deze gedachten veronderstellen.

Intra-psychisch (als bewustzijn), inter-psychisch (als zelfbewustzijn), inter-subjectief en sociaal (als rede), ethisch en politiek (als geest) – door in spelen? op al deze dimensies van de overdracht (Übertragung) zullen we zien hoe de problematiek van het autisme de filosofische en psychoanalytische mogelijkheid engageert om een quasi-diagnostiek van actuele maatschappelijke kwesties te ontwikkelen.

Een kenmerk van de problematiek van autisme leidt immers tot dit : dat het elke staat van de samenleving toelaat zich precies uit te drukken (zelfs als het er niets van weet) in het beeld dat het van zichzelf maakt.

Pascal Nottet

05.03.2021 – 20:30 – per Streaming

Niet-leden 15 € I Studenten, werkzoekenden 5 €