10.12.2021: Myriam Van Gael, De betekenis van de Holocaust voor de hedendaagse psychoanalytische praktijk

10.12.2021: Myriam Van Gael, De betekenis van de Holocaust voor de hedendaagse psychoanalytische praktijk

This post is also available in: Français (Frans)

De betekenis van de Holocaust voor de hedendaagse psychoanalytische praktijk

In de gemeenschap in het algemeen en in de psychoanalytische gemeenschap in het bijzonder manifesteerden zich lange tijd sterke weerstanden tegen het ‘weten’ over het trauma van de Holocaust. Ik zal in deze lezing enkele manifestaties en effecten daarvan aanduiden en ingaan op de krachten die hierbij aan het werk zijn.

Vooral echter wil ik aandacht geven aan meer recente ontwikkelingen binnen de psychoanalyse die het mogelijk maken om de langdurige psychische littekens die genocidale trauma’s nalaten te begrijpen. Naast de schade toegebracht door de overweldiging van het psychisch apparaat wordt daarbij aandacht gegeven aan de diepgaande invloed van de ontmenselijking en de afwezigheid van menselijke reacties op extreme angst en pijn. Deze tasten de basale verbondenheid met zichzelf en met anderen aan, en daarmee ook het vermogen om het trauma psychisch te ervaren, het te herinneren en te communiceren aan anderen.

De inzichten vanuit het onderzoek van de Holocaust kunnen gebruikt worden om een hedendaagse psychoanalytische behandeling van ernstige trauma’s inhoud en vorm te geven. Daarbij gaat het o.m. over de herwaardering van reconstructie, de positie van de therapeut als affectief geëngageerde getuige, het (h)erkennen van tegenoverdrachtelijke tendensen eigen aan de confrontatie met traumatische verhalen, de invloed van het trauma op het spreken en herinneren en het creëren van een ruimte die het representeren van afwezigheid mogelijk maakt.

Vrijdagavondlezing 10 december 2021

20:30

Château Malou, Allée Pierre Lévie 2, 1200 St-Lambrechts-Woluwe

Niet-leden: 15 €; studenten en werkzoekenden: 5 €

Inschrijving: ebp.bsp@gmail.com