22.10.2021: Emmanuel Declercq, Een excursie Jenseits de limieten: klinisch-theoretische beschouwingen rond het psychoanalytisch werken met getraumatiseerde vluchtelingen

22.10.2021: Emmanuel Declercq, Een excursie Jenseits de limieten: klinisch-theoretische beschouwingen rond het psychoanalytisch werken met getraumatiseerde vluchtelingen

Vertrekkend van talloze citaten van patiënten sta ik eerst stil bij de psychische dynamieken die werkzaam zijn wanneer een subject blootgesteld wordt aan extreme psychotraumatische ervaringen, i.c. mensen op de vlucht. Ik doe daarvoor een beroep op verschillende referentiekaders, namelijk de psychoanalyse, maar ook de fenomenologie, de neurowetenschappen en de anthropologie. Maar daarmee is de kous niet af. Het denken over deze kliniek is onvermijdelijk ook een denken over de actuele malaise in onze westerse samenlevingen met betrekking tot het lot van vluchtelingen. Dit zal ons brengen tot de kerngedachte van mijn lezing namelijk dat elke vorm van psychisch lijden in essentie gedacht kan worden als het resultaat van een tijdelijke mislukking – in de meer ernstige vormen van psychisch lijden een min of meer permanente faling – in het proces van wederzijdse erkenning tussen een subject en zijn omgeving. Tot slot bespreek ik de implicaties voor de klinische praktijk en voor de therapeutische ontmoeting.

Vrijdagavond Lezing op 22 oktober 2021

20:30

Château Malou, Allée Pierre Lévie 2, 1200 Woluwé-St-Lambert

Niet-leden: 15 €; studenten en werkzoekendeni: 5 €

Inschrijving: ebp.bsp@gmail.com