2021-2022: Basisseminarie Lacan

Fons Van Coillie

Het seminarie gaat zijn derde jaar in. Het wil een inleiding bieden op het werk van Lacan. Het richt zich bijgevolg op participanten (en buitenstaanders) die nog weinig of geen kennis hebben van Lacans theorie. We lezen “Tegen de aanpassing” van Philippe Van Haute, een inleidend werk op Lacan. De band tussen theorie en kliniek is een rode draad in onze benadering.

Deelnemers in 2020-2021: Albert D’hulst, Julie Vandamme, Birgit Sebreghts, Simon Fiore, Alexia Grauls, Fons Van Coillie.

Er is plaats voor nieuwe deelnemers.

Wanneer: Het seminarie zal om de 14 dagen plaatsvinden in Leuven.

Dag en uur verder af te spreken.

Contact: Fons Van Coillie, fonsvancoillie@gmail.com