2021-2022: Seminarie Bion

Ludi Van Bouwel & Bea Docx

Na de lectuur van het boek ‘Reading Bion’ van Rudi Vermote (uitgegeven in 2018 bij Routledge) startte het seminarie vanaf begin 2020 met de Brazilian Lectures (1973 en 1974) op schrift gesteld door Francesca Bion (Routledge 1990). In september 2021 wordt de lectuur verder gezet vanaf hoofdstuk 2 in het derde deel van het boek (Sa Paula lectures van 1974). Voorlopig gaan de sessies nog door via ZOOM.Eénmaal het boek is uitgelezen wordt met de groep zelf bekeken in welk boek van Bion we ons verder zullen verdiepen en zal ook met de groep worden beslist of we kunnen overgaan naar ‘real life’ sessies. De bestudering van elk hoofdstuk, eerst gebracht door een seminarielid volgens een beurtsysteem, wordt telkens getoetst aan praktijkervaringen uit de eigen kliniek. Het seminarie richt zich tot diegenen die reeds vertrouwdheid hebben met het werk van Bion. Het seminarie is open voor nieuwe geïnteresseerden. Het lezen van het boek ‘Reading Bion’ van Rudi Vermote wordt sterk aanbevolen om te kunnen aansluiten.

Werkwijze: via een beurtrol stelt elk seminarielid een deel van de tekst voor, dit gekoppeld aan eigen klinische ervaring.

Deelnemers: in 2020 en 2021 namen volgende mensen deel: Jan Dossche, Bea Docx, Hilde Van Pelt, Mileen Janssens, Tania Verhelst, Jannes Rijmenans, Ludi Van Bouwel.

De groep kan worden uitgebreid tot een maximum aantal van 12 leden.

Plaats: psychotherapiepraktijk Duende, Statiestraat, 8 te 2547 Lint.

Data: elke eerste en derde woensdag van de maand. De datum van de eerste bijeenkomst wordt gepland op woensdag 15 september 2021. Indien Covid-19 maatregelen nog niet toelaten in real life bijeen te komen, gaan de sessies door via telecommunicatie (zoom).

Contactpersoon: Ludi Van Bouwel, ludi.vanbouwel@skynet.be