2021-2022: Werkgroep onbewuste communicatie/ vrije associatie

Sophie Guiot & Jan Cambien

We werken volgens de methode van Christopher Bollas. Er wordt een tweetal sessies gebracht door een deelnemer, door rechtstreeks materiaal uit de sessies te lezen, zonder omkadering of schetsen van de context. De deelnemers associeëren beurtelings vrij op het gebrachte materiaal. Dit gebeurt gedisciplineerd; we `verspringen niet van niveau’ (geen vragen naar duiding, zo weinig mogelijk secundair proces). De methode beoogt een collectief onbewuste dat in de groep ontstaat. Na twee maal één uur werken op deze manier volgt een uur van gesprek, dialoog, reflectie op het materiaal en de ervaring van de psychoanalyticus die zijn/haar casus bracht.

De werkwijze leidt tot een boeiende, rijke ervaring. Hoewel we nog maar drie keer samen kwamen, is er veel enthousiasme door te gaan en de methode eigen te maken en uit de diepen.

Gezien de groep voltallig is, kunnen we nu geen nieuwe leden verwelkomen. Indien er interesse is om dergelijke groep elders te starten, kan u contact opnemen. We delen graag de ervaring en schetsen hoe het loopt.

Deelnemers: Jan Cambien, Lut De Rijdt, Ilse Deurinck, Bea Dockx, Sophie Guiot, Melanie Munt, Myriam Segers, Michel Thys, Trees Traversier, Ludi Van Bouwel, Hilde Van Pelt, Ria Walgraffe. De groep is in principe open, maar aangezien de huidige grootte kan er niemand bij. Indien er in de toekomst deelnemers stoppen, is er plaats voor iemand nieuw.

Wanneer: Zaterdag voormiddag, 10.00u tot 13.00u, twee maal per jaar.

Waar: in het UPC Kortenberg.

Contact: Sophie Guiot : sophie.guiot@scarlet.be