2021 – 2022: Gentse intervisiegroep

Deelnemers presenteren om de beurt een casus. Zowel analysanten van een klassieke kuur als mensen waarbij dit niet mogelijk of aangewezen is, kunnen worden besproken. In de besprekingen wordt de gepresenteerde casus vanuit verschillende psychoanalytische /psychodynamische theorieën belicht.

Data: De samenkomsten gaan maandelijks door (op een woensdag- of donderdagavond van 19u30 tot 21u30), vanaf januari 2022.

Verantwoordelijke: Trees Traversier
Contactpersoon: Ann Cocquyt, ann.cocquyt@icloud.com