21 april 2023 – Jos Dirkx, Ecopsychoanalyse: een terrasofische mensvisie

21 april 2023 – Jos Dirkx, Ecopsychoanalyse: een terrasofische mensvisie

This post is also available in: Français (Frans)

In deze lezing wil ik ingaan op de tijd waarin we leven aan de hand van moderne denkers als Rosa, Byung Chul-Han en Blom die over het geheel genomen een tamelijk somber beeld schetsen van onze toekomst. Hoe was dit ten tijde van Freud? Is er veel veranderd? Was het onbehagen in de cultuur ook destijds gemeengoed?

Vervolgens zal ik aan de hand van de geschetste veranderingen in tijd en ruimte laten zien dat de psychoanalyse als behandelpraktijk een mogelijk tegenwicht kan vormen voor versnelling en verlies van een eigen veilige plek. Tenslotte probeer ik aan te tonen hoe de psychoanalytische theorie een mogelijke bijdrage kan leveren aan een beter begrijpen van de snel veranderende complexe wereld om ons heen waarbij er een onlosmakelijk en reciproque verband is met de veranderingen in het intrapsychische domein. Ook komt aan bod wat de psychoanalyse mogelijk kan betekenen voor de klimaatcrisis in de vorm van de zogenaamde ecopsychoanalyse en omgekeerd wat de psychoanalyse zou kunnen leren van de klimaatwetenschap.

Personalia: Jos Dirkx, psychiater, psychotherapeut en psychoanalyticus. Opleidingsanalyticus bij de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV), hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Psychoanalyse en haar toepassingen. Zelfstandig gevestigd in Utrecht.

Vrijdagavond lezing

20u30

Château Malou,

Pierre Levie allee 2, 1200 Sint Lambrechts-Woluwe

Niet-leden: 15 €; studenten en werkzoekenden: 5 €