2022-2023: Gilles Deleuze

Magda Plomteux en Paul Moyaert

We onderzoeken hoe Deleuze en Guattari in Anti-Oedipus waanzin analyseren en hierover met de psychoanalyse  in discussie gaan. In 2022-23 lezen we de teksten van Freud die in Anti-Oedipus worden besproken.

Op dit ogenblik kunnen we de leesgroep niet verder uitbreiden. ​