2023-2024: Basisseminarie LACAN, Fons Van Coillie

We gaan verder met de lectuur van La direction de la cure (in Ecrits). Het seminarie is bedoeld voor participanten (en buitenstaanders) die nog weinig of geen kennis hebben van Lacan’s theorie. De band tussen theorie en kliniek is een rode draad in onze benadering.

Deelnemers in 2022-2023: Albert D’hulst, Elyn Smets, Simon Fiore, Ann Swinnen, Elsbeth Greven, Fons Van Coillie.

Er is plaats voor nieuwe deelnemers.

Wanneer: Het seminarie zal om de 14 dagen plaatsvinden op donderdag van 19.30 – 21.30 uur in Leuven.

Eerste bijeenkomst: 21/9/23.

Contact: Fons Van Coillie, fonsvancoillie@gmail.com