2023-2024: BRUGSE INTERVISIEGROEP

Werkwijze: Om de beurt stellen deelnemers (fragmenten van) een geval voor en proberen ze (aspecten van) het gepresenteerde materiaal psychoanalytisch te kaderen, mede vanuit kritische lectuur. De voorkeur van de groep blijft voornamelijk uitgaan naar het interviseren van analytisch werk met mensen voor wie een klassieke kuur niet aangewezen of niet mogelijk is. In de klinische besprekingen wordt bijzondere aandacht besteed aan de ethische en (tegen)overdrachtelijke aspecten van het analytisch werk.

Deelnemers: Peter Debaere, Leo Ruelens, Bernard Van Den Driessche, Filip Vanneste, Philip Vuylsteke.

Plaats: Kastanjeboomstraat 21, 8000 Brugge.

Data: maandelijks een woensdagavond van 20u45 tot 22u45.

Eerste bijeenkomst: woensdagavond begin oktober.

Contactpersoon: Bernard Van Den Driessche 050 330412