2023-2024: De seminaries van Lacan / Les séminaires de Lacan, Fons Van Coillie

(Tweetalig / seminaire bilingue)

Fons Van Coillie

We gaan verder met onze lectuur van het 17de seminarie,  L’envers de la psychanalyse.

Nous continuons notre lecture du Seminarie XVII, L’envers de la psychanalyse.

Deelnemers in / Participants en 2022-2023: Dominique Klopfert, Lieve Leys, Jan Dossche, Fons Van Coillie.

Dates / data: Toutes les 3 semaines le mardi de 12h30 à 14h00.  Op dinsdagmiddag om de drie weken van 12.30 tot 14 uur.

Première réunion / eerste bijeenkomst: 26/9/23.

Plaats /Lieu: Rue Américaine /Amerikaanse straat, 98, 1050 Brussel

Pour tout renseignement / inlichtingen: Fons Van Coillie, fonsvancoillie@gmail.com.

BASISSEMINARIE LACAN

Fons Van Coillie

We gaan verder met de lectuur van La direction de la cure (in Ecrits). Het seminarie is bedoeld voor participanten (en buitenstaanders) die nog weinig of geen kennis hebben van Lacans theorie. De band tussen theorie en kliniek is een rode draad in onze benadering.

Deelnemers in 2022-2023:  Albert D’hulst, Elyn Smets, Simon Fiore, Ann Swinnen, Elsbeth Greven, Fons Van Coillie.

Er is plaats voor nieuwe deelnemers.

Wanneer: Het seminarie zal om de 14 dagen plaatsvinden op donderdag van 19.30 – 21.30 uur in Leuven.

Eerste bijeenkomst: 26/9/23.

Contact: Fons Van Coillie, fonsvancoillie@gmail.com

SEMINARIE PARTICIPATIEVE / COLLECTIEVE SUBJECTIVITEIT

Het ‘queerseminarie’ werd onderbroken door de ziekte en het overlijden van inititatiefnemer Philippe Van Haute. De deelnemers aan dat seminarie zijn vorig jaar een nieuw seminarie gestart rondom vragen over individuele en collectieve subjectiviteit.

Uitgangspunt is de idee is dat de singuliere subjectiviteit al te gemakkelijk gezien wordt als de enige echte vorm van subjectiviteit en dat (deelname aan of opgaan in) collectieve vormen van subjectiviteit iets minderwaardig zouden zijn of zelfs een soort van abdicatie van de individuele verantwoordelijkheid. Maar is het onbewuste dat in of door mij spreekt niet in de eerste plaats een collectief onbewuste? Denk aan taal, cultuur, het collectief imaginaire, oerfantasieën, typische dromen… of zelfs aan het participatieve in de contactuele sfeer (Szondi).

Afgelopen jaar lazen we teksten van Szondi, Jung, Vinciane Despret, Michel Thévoz, Patrick Vandermeersch, Jaak Le Roy.

Deelnemers in 2023-2024: Jens De Vleminck , Barbara Haverhals, Pieter Vercaeren, Tomas Geyskens, Sophie Guiot, Patrick Vandermeersch, Johan De Groef, Lieve Leys, Jaak Le Roy,  Fons Van Coillie.

We zijn al met veel.., eventueel plaats voor een nieuwe deelnemer.

Wanneer: Maandelijks op woensdag van 20 tot 22 uur in Leuven.

Eerste bijeenkomst: 27/9/23.

Contact: Fons Van Coillie, fonsvancoillie@gmail.com