2023-2024: Seminarie Participatieve / Collectieve Subjectiviteit, Fons Van Coillie

Het ‘queerseminarie’ werd onderbroken door de ziekte en het overlijden van inititatiefnemer Philippe Van Haute. De deelnemers aan dat seminarie zijn vorig jaar een nieuw seminarie gestart rondom vragen over individuele en collectieve subjectiviteit. 

Uitgangspunt is de idee dat de singuliere subjectiviteit al te gemakkelijk gezien wordt als de enige echte vorm van subjectiviteit en dat (deelname aan of opgaan in) collectieve vormen van subjectiviteit iets minderwaardig zouden zijn of zelfs een soort van abdicatie van de individuele verantwoordelijkheid. Maar is het onbewuste dat in of door mij spreekt niet in de eerste plaats een collectief onbewuste? Denk aan taal, cultuur, het collectief imaginaire, oerfantasieën, typische dromen… of zelfs aan het participatieve in de contactuele sfeer (Szondi).

Afgelopen jaar lazen we teksten van Szondi, Jung, Vinciane Despret, Michel Thévoz, Patrick Vandermeersch, Jaak Le Roy. 

Deelnemers in 2022-2023: Jens De Vleminck, Barbara Haverhals, Pieter Vercaeren, Tomas Geyskens, Sophie Guiot, Patrick Vandermeersch, Johan De Groef, Lieve Leys, Jaak Le Roy, Fons Van Coillie.

We zijn al met veel.., eventueel plaats voor een nieuwe deelnemer.

Wanneer: Maandelijks op woensdag van 20 tot 22 uur in Leuven.

Eerste bijeenkomst: 27/9/23.

Contact: Fons Van Coillie, fonsvancoillie@gmail.com