26 januari 2024 – Christian Fierens: Lectuur van “L’identification” bij Lacan – van de drijfskracht van de utopie naar de drijfskracht van de uitvinding

Voor een dynamische psychoanalyse

(Een lectuur van seminaries IX en X van Lacan)

Verre van te trachten een identiteit van het subject vast te stellen of te herstellen, bevraagt de psychoanalyse haar in en door een inventief proces
vertrekkend van het onbewuste en vanuit het perspectief van de jouissance in en van de creatie.

Deze jouissance, waar de vraag van het subject ontstaat, ligt aan de basis van het verlangen en de bevraging ervan. Onvermijdelijk passeert men hierbij via de angst, het essentiële niet-weten van de Grote Ander en het object ‘a’ als radicale leegte.