2021 – 2022: Gentse intervisiegroep

Deelnemers presenteren om de beurt een casus. Zowel analysanten van een klassieke kuur als mensen waarbij dit niet mogelijk of aangewezen is, kunnen worden besproken. In de besprekingen wordt de gepresenteerde casus vanuit verschillende psychoanalytische...

2021 – 2022: Brugse intervisiegroep

Werkwijze: Om beurt stellen deelnemers (fragmenten van) een geval voor en proberen ze (aspecten van) het gepresenteerde materiaal psy- choanalytisch te kaderen, mede vanuit kritische lectuur. De voorkeur van de groep blijft voornamelijk uitgaan naar het interviseren...

2021 – 2022 : Intervisiegroep

We bespreken de kliniek met kinderen en met volwassenen. Voor het ogenblik zijn we met 6 personen : Anne-Sophie Alardin, Martine Goffin,Melanie Munt, Rita Sferrazza, Trees Traversier en Sylvie Vandewalle. Plaats: We komen vier keer/jaar samen, op een donderdagmiddag...

2021-2022: Basisseminarie Lacan

Fons Van Coillie Het seminarie gaat zijn derde jaar in. Het wil een inleiding bieden op het werk van Lacan. Het richt zich bijgevolg op participanten (en buitenstaanders) die nog weinig of geen kennis hebben van Lacans theorie. We lezen “Tegen de aanpassing” van...

2021-2022: Seminarie Lacan

Leo Ruelens We lezen vanaf volgende maal “Les Complexes Familiaux” een vroege tekst. Samenstelling van de groep: Peter Debaere, Katrien Coenen, Geert Vancoillie, Herman Leenders, Marijke Rutten, Catharina Dehullu en Leo Ruelens. Het wordt stilaan een...

2021-2022: Freudseminarie: droomduiding

Jan Cambien & Tomas Geyskens We lezen verder in Freuds Droomduiding (1900) waar we zijn gestopt. We lezen de tekst zin per zin tijdens het seminarie. Er is nog plaats voor enkele nieuwe deelnemers. Plaats: Arenbergkasteel, Kardinaal Mercierlaan 94, 3001 Heverlee....

2021-2022: Gleichschwebende aufmerksamkeit

Ilse Deurinck Voorstel is om dit seminarie over psychoanalytische praktijkvoering dit jaar te starten met de lectuur over psychoanalyse online. We kunnen beginnen met de gezamenlijke lectuur van het werk van Alessandra Lemma en hoofdstukken uit de 3-delige reeks door...