2022-2023: Inter-intervisie groep in Gent

Participatie van andere psychoanalytische verenigingen en mensen buiten de BSP is het uitgangspunt. De uitnodiging is voor ieder die geïnteresseerd is in de uitwisseling van het klinisch werk en zelf in analyse is of een analyse doorlopen heeft. Zowel de klassieke...

2022-2023: Intervisiegroep

We bespreken de kliniek met kinderen en met volwassenen. Voor het ogenblik zijn we met 6 personen : Anne-Sophie Alardin, Martine Goffin, Melanie Munt, Rita Sferrazza, Trees Traversier en Sylvie Vandewalle. Plaats: We komen vier keer/jaar samen, op een donderdagmiddag...

2022-2023: Brugse intervisiegroep

Werkwijze: Om de beurt stellen deelnemers (fragmenten van) een geval voor en proberen ze (aspecten van) het gepresenteerde materiaal psychoanalytisch te kaderen, mede vanuit kritische lectuur. De voorkeur van de groep blijft voornamelijk uitgaan naar het interviseren...

2022-2023: Gilles Deleuze

Magda Plomteux en Paul Moyaert We onderzoeken hoe Deleuze en Guattari in Anti-Oedipus waanzin analyseren en hierover met de psychoanalyse  in discussie gaan. In 2022-23 lezen we de teksten van Freud die in Anti-Oedipus worden besproken. Op dit ogenblik kunnen we de...