2021 – 2022: Gentse intervisiegroep

Deelnemers presenteren om de beurt een casus. Zowel analysanten van een klassieke kuur als mensen waarbij dit niet mogelijk of aangewezen is, kunnen worden besproken. In de besprekingen wordt de gepresenteerde casus vanuit verschillende psychoanalytische...

2021 – 2022: Brugse intervisiegroep

Werkwijze: Om beurt stellen deelnemers (fragmenten van) een geval voor en proberen ze (aspecten van) het gepresenteerde materiaal psy- choanalytisch te kaderen, mede vanuit kritische lectuur. De voorkeur van de groep blijft voornamelijk uitgaan naar het interviseren...

2021 – 2022 : Intervisiegroep

We bespreken de kliniek met kinderen en met volwassenen. Voor het ogenblik zijn we met 6 personen : Anne-Sophie Alardin, Martine Goffin,Melanie Munt, Rita Sferrazza, Trees Traversier en Sylvie Vandewalle. Plaats: We komen vier keer/jaar samen, op een donderdagmiddag...

2021-2022: Intervisiegroep

We bespreken de kliniek met kinderen en met volwassenen. Voor het ogenblik zijn we met 6 personen : Anne-Sophie Alardin, Martine Goffin, Melanie Munt, Rita Sferrazza, Trees Traversier en Sylvie Vandewalle. Plaats: We komen vier keer/jaar samen, op een donderdagmiddag...