2021-2022: Basisseminarie Lacan

Fons Van Coillie Het seminarie gaat zijn derde jaar in. Het wil een inleiding bieden op het werk van Lacan. Het richt zich bijgevolg op participanten (en buitenstaanders) die nog weinig of geen kennis hebben van Lacans theorie. We lezen “Tegen de aanpassing” van...

2021-2022: Seminarie Lacan

Leo Ruelens We lezen vanaf volgende maal “Les Complexes Familiaux” een vroege tekst. Samenstelling van de groep: Peter Debaere, Katrien Coenen, Geert Vancoillie, Herman Leenders, Marijke Rutten, Catharina Dehullu en Leo Ruelens. Het wordt stilaan een...

2021-2022: Freudseminarie: droomduiding

Jan Cambien & Tomas Geyskens We lezen verder in Freuds Droomduiding (1900) waar we zijn gestopt. We lezen de tekst zin per zin tijdens het seminarie. Er is nog plaats voor enkele nieuwe deelnemers. Plaats: Arenbergkasteel, Kardinaal Mercierlaan 94, 3001 Heverlee....

2021-2022: Gleichschwebende aufmerksamkeit

Ilse Deurinck Voorstel is om dit seminarie over psychoanalytische praktijkvoering dit jaar te starten met de lectuur over psychoanalyse online. We kunnen beginnen met de gezamenlijke lectuur van het werk van Alessandra Lemma en hoofdstukken uit de 3-delige reeks door...