2022-2023: Gilles Deleuze

Magda Plomteux en Paul Moyaert We onderzoeken hoe Deleuze en Guattari in Anti-Oedipus waanzin analyseren en hierover met de psychoanalyse  in discussie gaan. In 2022-23 lezen we de teksten van Freud die in Anti-Oedipus worden besproken. Op dit ogenblik kunnen we de...

2022-2023: Vergote

Dirk Olemans Dit seminarie wordt verdergezet, maar de deelnemers zijn aan bezinning toe over de inhoud en willen meer klinisch werken. De eerste zitting zal daarom integraal worden besteed aan het opmaken van een programma voor het volgende jaar. Ideaal lijkt ons een...