2018-2019: Seminarie over de Jury

Seminarie over de jury (tweetalig seminarie)

Fons Van Coillie

De jury vervult een cruciale functie in het leven van onze School voor Psychoanalyse. Zij bepaalt wie tot de school wordt toegelaten en wie niet.  Zij doet dit op basis van haar inschatting of de kandidaat voldoende ver is geraakt in zijn persoonlijke analyse om in staat te zijn de positie van analyticus op zich te nemen. 

Zo’n oordeel is onvermijdelijk subjectief: het hele subject–zijn van de analyticus is  erin betrokken. Zijn eigen analytische ervaring speelt mee, met zijn inzichten en zijn blinde vlekken, zijn liefde voor de analyse en zijn teleurstelling in die liefde, zijn narcistische betrokkenheid op de analyse, op bepaalde analytische auteurs… Een  voortdurende bevraging van het eigen verdeelde verlangen in verhouding tot de analyse is noodzakelijk voor het werk van de jury.

 

Het werk van de jury is ook een uitdrukking van het verlangen van de School, een verlangen dat evenmin aan de verdeeldheid ontsnapt. Onze School geeft ruimte aan die verdeeldheid: verschillende opvattingen over wat analyse is mogen er naast elkaar bestaan. Soms komt het tot een vruchtbare dialoog, soms tot een pijnlijke botsing. Is er onder alle verschillen nog voldoende fundamentele eenheid in de visie op wat analyse  is? 

Over al deze vragen wil de jury nadenken en discussiëren, en we nodigen alle (effectieve) leden van de School uit om hieraan mee te werken.

De datum van de eerste bijeenkomst wordt later meegedeeld.

%d bloggers liken dit: