2018-2019: Seminarie Bion

Ludi Van Bouwel & Bea Docx

Het lang verwachte boek Reading Bion van Rudi Vermote verschijnt in juli 2018 bij Routledge. We starten opnieuw met het Bion seminarie te Antwerpen met het lezen van dit boek in aansluiting met praktijkervaringen uit de kliniek. Het seminarie richt zich tot geïnteresseerden die reeds een zekere vertrouwdheid hebben met het werk van Bion. De auteur Rudi Vermote wordt uitgenodigd af en toe de sessies bij te wonen.

Werkwijze: via een beurtrol stelt elk seminarielid een deel van de tekst voor, dit gekoppeld aan eigen klinische ervaring.

Deelnemers:de aanwezigen van de eerste cyclus, die doorging van 2008 tot 2011, krijgen voorrang. Wanneer er plaats over is, zijn anderen uiteraard welkom.

Plaats:psychotherapiepraktijk Duende, Statiestraat, 8 te 2547 Lint.

Data:elke eerste en derde woensdag van de maand. Eerste bijeenkomst wordt gepland op 3 oktober 2018 om 20u.

Contactpersoon: Ludi Van Bouwel, ludi.vanbouwel@skynet.be

%d bloggers liken dit: