2018-2019 / Brugse intervisiegroep

Werkwijze: Om de beurt stellen deelnemers (fragmenten van) een geval voor en proberen ze (aspecten van) het gepresenteerde materiaal psychoanalytisch te kaderen, mede vanuit kritische lectuur. De voorkeur van de groep blijft voornamelijk uitgaan naar het interviseren...

2018-2019: Freudseminarie, Droomduiding

We lezen verder in Freuds Droomduiding waar we in juni zijn gestopt. We lezen de tekst zin per zin tijdens het seminarie. Deelnemers: Jens Anthoons, Pieter Borghijs, Jan Cambien, Ingrid Demuynck Ilse Deurinck, Tomas Geyskens, Sophie Guiot, Barbara Haverhals, Lieve...