2019-2020: Intervisiegroep

We bespreken de kliniek met kinderen en met volwassenen. Voor het ogenblik zijn we met 4 personen : Martine Goffin, Rita Sferrazz, Sylvie Vandewalle en Trees Traversier. Er is nog plaats voor 2 personen. Plaats: We komen vier keer/jaar samen, op een donderdagmiddag...

2019-2020 / Brugse intervisiegroep

Werkwijze: Om de beurt stellen deelnemers (fragmenten van) een geval voor en proberen ze (aspecten van) het gepresenteerde materiaal psychoanalytisch te kaderen, mede vanuit kritische lectuur. De voorkeur van de groep blijft voornamelijk uitgaan naar het interviseren...