2018-2019: Freudseminarie, Droomduiding

We lezen verder in Freuds Droomduiding waar we in juni zijn gestopt. We lezen de tekst zin per zin tijdens het seminarie. Deelnemers: Jens Anthoons, Pieter Borghijs, Jan Cambien, Ingrid Demuynck Ilse Deurinck, Tomas Geyskens, Sophie Guiot, Barbara Haverhals, Lieve...

2018-2019: Seminarie Bion

Ludi Van Bouwel & Bea Docx Het lang verwachte boek Reading Bion van Rudi Vermote verschijnt in juli 2018 bij Routledge. We starten opnieuw met het Bion seminarie te Antwerpen met het lezen van dit boek in aansluiting met praktijkervaringen uit de kliniek. Het...

2018-2019: Seminarie over de Jury

Seminarie over de jury (tweetalig seminarie) Fons Van Coillie De jury vervult een cruciale functie in het leven van onze School voor Psychoanalyse. Zij bepaalt wie tot de school wordt toegelaten en wie niet.  Zij doet dit op basis van haar inschatting of de kandidaat...

2018-2019: Seminarie Waanzin

Patrick Vandermeersch Om de vaak tegenstrijdige opvattingen over de houding van Foucault tegenover de psychoanalyse uit te klaren, herlezen wij de Histoire de la foliein de volledige versie van 1961. Deelnemers:Jens De Vleminck, Tomas Geyskens, Sophie Guiot, Barbara...