2017-2018 Werkgroepen van het I-AEP

Er zal gewerkt worden rond thema’s die binnen de activiteiten van het I-AEP belangstelling opwekken. Iedereen kan aan deze werkgroep deelnemen zonder daarom noodzakelijk afgevaardigde te willen worden of deel te nemen aan de activiteiten van het Inter. Het is...

2017-2018 KASPAR HAUSER – een ‘enfant sauvage’

Johan De Groef & Tomas Geyskens “Het toont hoe iemand door spreken tot spreken wordt gebracht” – Peter Handke Wij starten met het kijken en bespreken van de film van Werner Herzog over Kaspar Hauser. Tegen die bijeenkomst verzamelen we ook tekstmateriaal en...

2017-2018 Psychose in de ambulante praktijk

Peter Debaere & Jan Dossche Wij reflecteren over ons werk met psychose in onze privépraktijk aan de hand van eigen casuïstiek en met behulp van diverse analytische teksten (Darian Leader, Bruce Fink, J. Lacan). Thema’s die aan bod komen zijn diagnostiek,...

2017-2018 Psychoanalyse en Systeem

Danny Lambeens & Martine Vermeylen Opzet van het seminarie is het verkennen van het raakvlak tussen psychoanalyse en systeemtheorie. In interactie met de eigen praktijk lezen we teksten die belichten hoe men binnen de psychoanalyse nadenkt over interactie en...

2017-2018 Anthropo-psychiatrie

Leo Ruelens & Marc Calmeyn Teksten van J. Schotte en L. Szondi worden gelezen, Szondi-profielen worden besproken. Deelnemers: Jan Dossche, Marc Calmeyn, Wouter Mareels, Bart Reynders, Anne-Marie Schotte, Leo Ruelens. Open voor alle geïnteresseerden. Voorkennis...

2017-2018 Psychoanalyse en Queer Theory

Philippe Van Haute & Tomas Geyskens We lezen naast de relevante teksten van Freud, teksten van Tim Dean, Leo Bersani, Judith Butler, Thamy Ayouch e.a. Deelnemers : Jens De Vleminck, Sophie Guiot, Barbara Haverhals, Fons Van Coillie, Patrick Vandermeersch en...