2019-2020: Vergote

Dirk Olemans We bestuderen verder teksten van Vergote, nog steeds over de psychose. Ze zijn ook aanleiding om de confrontatie met andere auteurs te zoeken, op dit moment vooral Freud en Lacan. We hopen dit jaar Vergotes boekje over de schizofrenie te lezen en...

2019-2020: Gilles Deleuze

Paul Moyaert Na enkele boeiende inleidende avonden over het werk van Gilles Deleuze gegeven door Paul Moyaert in mei-juni vorig jaar, stelt Paul voor om samen L’Anti-Oedipe te lezen. Deelnemers: Paul Moyaert, Ingrid Demuynck, Jaak Leroy, Jacques Deryckere, Jan Van...

2019-2020: Psychose in de ambulante praktijk

Peter Debaere & Jan Dossche Wij gaan verder met reflecteren over ons werk met psychose in onze privépraktijk aan de hand van eigen casuïstiek en met behulp van diverse analytische teksten (Darian Leader, Bruce Fink, J. Lacan).  Thema’s die aan bod komen zijn...

2019-2020: Freudseminarie: Droomduiding

Jan Cambien & Tomas Geyskens We lezen verder in Freuds Droomduiding(1900) waar we in juni zijn gestopt. We lezen de tekst zin per zin tijdens het seminarie. Er is nog plaats voor enkele nieuwe deelnemers. Plaats: Arenbergkasteel, Kardinaal Mercierlaan 94, 3001...

2019-2020: Psychoanalyse en Systeem

Danny Lambeens & Jens De Vleminck We lezen teksten en/of artikels die zich situeren in het grensgebied van de psychoanalyse en de systeemtherapie. We exploreren de psychoanalytische perspectieven binnen het systeemdenken en de systemische perspectieven binnen het...