Europees inter-associatief voor psychoanalyse

(en français)

De Belgische School was er een stichtend lid van in 1994, het omvat actueel een 14- tal psychoanalytische verenigingen (associaties). Het grootste aantal zijn Franse verenigingen, er zijn er vier Belgische: Acte PsychanalytiqueLe Questionnement PsychanalytiqueHet Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie(Gent) en de EBP-BSP, één Italiaanse uit Turijn ‘Sotto La Mole’, en de Chinese: De vereniging van Chengdu.

Werking en doelstellingen: de uitwisseling te bevorderen tussen psychoanalytische verenigingen. Het is ontstaan vanuit en geïnspireerd door het Lacaniaans gedachtegoed maar met een gedeelde zorg voor onafhankelijkheid t.a.v. neigingen van grote verenigingen tot het monopoliseren van dat denken vooral na de dood van Lacan en zijn opvolging. De belangrijke vragen waar een psychoanalytische vereniging mee te maken heeft komen er aan bod, het problematische van het institutionele, het eigene van transmissie die de hoofdtaak is met de er aan verbonden toelating, erkenning, het doorgezet studiewerk binnen het domein. De verhouding tot de maatschappij, de actualiteit en de plaats van de psychoanalyse t.o.v. het medische, de gezondheidszorg, ook in het licht van de reglementering van de psychotherapie.

Organisatie van de werking: Er zijn vier coördinatievergaderingen en twee Seminaries, op vaste tijdstippen van het jaar.

De Coördinaties: zijn vergaderingen van de afgevaardigden van de verschillende verenigingen, het fungeert ook als AG. Andere leden van de betrokken verenigingen (de leden) zijn natuurlijk ook welkom. Het is de plaats van uitwisseling, rond initiatieven voor nieuwe Seminaries, nabespreking van diegene die al hebben plaats gevonden, rond de eventuele publicaties ervan, ook actuele thema’s komen er aan bod en institutionele problematiek…

De Seminaries: iedere vereniging die lid is kan het initiatief nemen om een Seminarie te organiseren, dit wordt aangekondigd binnen de Coördinatie van waar het dan na verdere uitdieping tot realisatie kan komen. Niet alleen wordt het onderwerp voorgesteld maar ook de werkwijze, het dispositief maakt deel uit van het opzet. Een seminarie organiseren voor het I-aep is een uitstekende wijze om de werking te ervaren van het I-aep. Dit dan ook als boodschap/uitnodiging naar ons eigenste BSP-EBP!! Dit kan gebeuren bv. vanuit de werking van een seminarie dat op die wijze een bredere uitwisseling kan genereren.

Kalender: De tijdstippen zijn ieder jaar de zelfde en steeds de zaterdag voor-en namiddag en zondag tot de middag.

a) De vier Coördinaties:

  • 2019: 21-22 september en 16-17 november
  • 2020: 01-02 februari en 16-17 mei

b) De twee Seminaries:

  • 2019: 07-08 december: eerbetuiging aan Alain Didier-Weill, die dit jaar overleed, wordt collectief georganiseerd.
  • 2020: 06-07 juni: seminarie georganiseerd door de Groupe d’Etudes Psychanalytiques de Grenoble, titel nog niet gekend.

Allen moedigen wij jullie aan tot het bijwonen van die activiteiten en daardoor, wie weet, ook zin te krijgen om ook afgevaardigde te worden van de BSP-EBP bij deze zeer interessante organisatie van uitwisseling. Deze activiteiten zullen ook herinnerd worden in de regelmatige nieuwsbrieven van de BSP-EBP.

Huidige afgevaardigden: Jean Florence, Leo Ruelens en Karel Lambers.