Onze school

(en français)

door Vincent Magos | Sporen

Vergeten wij de betekenis van woorden, door het stromen van de tijd verkalkt ?
Of zijn het jeugdherinneringen die ons beletten te werken ?
Een school, is dat een leerschool met duidelijk traject en goede meesters, of strenge “veeleisende” meesters, want de hoofdjes moeten goed gevuld ?

Verschuiving van de  betekenis van woorden wijst op andere verschuivingen.
Het Griekse woord Scholè betekent rusttijd en wortelt in het Indo-Europese ononderworpen.
Scholè vloeit door veel talen en wordt school in het Engels en het Nederlands, Schule in het Duits, sicoll of sukall in het Waals, escola in het Provençaals, en suola in het Italiaans…En al deze verschillende vertakkingen monden uit in het in tegenstroom afgedamde “schools”. Zou dat ononderworpen dan zo lastig of gevaarlijk zijn ?

Dus, een rusttijd.

De ouderen idealiseerden een tijd van enkel filosofie en contemplatie.
Wij denken nu de noodzakelijke beweging van gedachte naar actie en omgekeerd.
En ja, veldwerk is noodzakelijk – onze patiënten ontvangen, zaken beheren- instellingen leiden, ten oorlog gaan – ons bezig houden met de psychotherapiewet…
Maar deze levendige activiteit is slechts opwinding indien er niet ook een rusttijd is.

Een tijd die een plaats nodig heeft.

Deze plaats om te denken vormt zich noodzakelijk als een collectieve, welwillende, en gezellige ruimte, waar we samen denken, met vreugde.

Onze school. Steeds opnieuw uit te vinden. Samen.